Ski vinterleir 2016

Etter bestått dangradering (sort beltegrad) er en høytidlig koreansk seremoni ivaretatt i ttu. Pga grunnlegger: Cho Woon Sup 9dan. Der elev og stormester inngår symbolsk avtale om og hjelpe og bidra med mer enn sin egen tkd i fremtiden.. Det å bli dangradert betyr også at du bør være klar til og hjelpe din klubb og andre. STKD fikk 1dan bestått i Madhi Hasani. Den siste dangraderte eleven som klubben hadde. I 2017 flyttet gyosanim Madhi videre til Trondheim, Og den flokken som var igjen i Førde måtte trene uten fast høybelte til veiledning frem til mars 2019. I år …

Continue Reading

Interview with master Cho 1996

ET AV DE FØRSTE intervjuer av master Cho. Ble gjort våren 1996. Enkle spørsmål vi i tkd-miljøet var opptatt av den gang..Og likevel nå når dette skrives ned på nettsted, 40år senere;Er mye like aktuellt! Q-Grandmaster, You created the TTU. Is this in concurrence to the wft or other Kwan? GM-Not at all. We are all innside the wtf. ttu are an org inside. Q-Do you feel something is wrong whit the existing organisasjons? GM-Not wrong. But i feel the spirit of TKD, suffered under the efforts to become an olymic disiplin. Q- Are you against the fact , that …

Continue Reading