Grunnlagt 24 mars 1996 av Nina Standal, 3.dan.
Kwanjangnim Cho Woon Sup, 9.dan, er vår Grandmaster.

Sunnfjord Taekwondo er medlem av:

TTU (Traditional Taekwondo Union)

NKF (Norges Kampsport Forbund)

WTF (World Taekwondo Federation)

Taekwondo er en koreansk kampkunst tuftet på 2000 år gamle tradisjoner.
Vi legger derfor stor vekt på: Disiplin, respekt, hjelpsomhet,
ærlighet, tillit, høflighet og tradisjoner i undervisningen vår.

Aldersfordeling fra 13 til 50 år fordelt på ulike partier i Førde
.

TraditionalTaekwondoUnionNorge
Traditional Taekwondo Union
NYTT ! !

05.04.07

Sist oppdatert

20.02.13

Medlemskontingent våren 2013

Årsmøte mandag 25. februar