Ski vinterleir 2016

Den siste dangraderte eleven som klubben hadde. I 2017 flyttet gyosanim Madhi videre til Trondheim, Og den flokken som var igjen i Førde måtte trene uten fast høybelte til veiledning frem til mars 2019. I år har master Nina,- 5Dan fra Bergen bistått i klubbutvikling. Hun er også grunnlegger av Sunnfjord tkd. Ny gruppe startet i august/19 Gruppen beltetestes i nov, og nye farger sees i dojang før året er omme. 👍 Klubben har igjen nybegynnertilbud for tkd interesserte i Førde distriktet. Neste begynnerkurs er etter nyttår! Men vi tar inn elever gjennom hele året! Du kan begynne når du …

Continue Reading

Interview with master Cho 1996

ET AV DE FØRSTE intervjuer av master Cho. Ble gjort våren 1996. Enkle spørsmål vi i tkd-miljøet var opptatt av den gang..Og likevel nå når dette skrives ned på nettsted, 40år senere;Er mye like aktuellt! Q-Grandmaster, You created the TTU. Is this in concurrence to the wft or other Kwan? GM-Not at all. We are all innside the wtf. ttu are an org inside. Q-Do you feel something is wrong whit the existing organisasjons? GM-Not wrong. But i feel the spirit of TKD, suffered under the efforts to become an olymic disiplin. Q- Are you against the fact , that …

Continue Reading